ვარსკვლავთშორისი ობიექტები ძირითადად წითელი შეფერილობის არის და მისი სიმაღლე 1000 მეტრს არ აღემატება, სიგანე კი მხოლოდ 167 მეტრია. ეს ობიექტები სხვადასხვა ვარსკვლავურ სისტემებში ყალიბდება და წელიწადში დაახლოებით 500 მილს გადის.

2030 წლის ბოლოს ,,ოუმუამუა’’ კვლავ ვარსკვლავთშორის სივრცეში დაბრუნდება.