თანამგზავრები შეჯგუფებული არიან სულ მცირე სამ სხვადასხვა ორბიტულ ჯგუფად – შიდა (პროგრადული) გარე(რეტროგრადული) და გალილეის მთავრეებად.

ასტრონომთა აზრით, ისინი უნდა წარმოადგენდნენ სამი დიდი სხეულის ნარჩენებს, რომლებიც ასტეროიდებთან, კომეტებთან ან სხვა მთვარეებთან შეჯახების შედეგად უნდა დამსხვრეულიყვნენ. რეტროგრადული მთვარეები იუპიტერის გარშემო ერთ შემოვლას ორ წელს ანდომებენ.