ფოტო გადაღებულია ნასას მიერ 12 თებერვალს, მისია ,,Juno’’-ს დროს.

კადრი გვიჩვენებს ყველაზე დიდი პლანეტის ჩრდილოეთ ნახევარსფეროს, სადაც ერთ-ერთი უძლიერესი ქარიშხალი აღინიშნება. პლანეტის ამ ადგილს ,,Jet N6’’ ეწოდება.