ფოტო კადრი გადაღებულია 2012 წელს, ,,ნასას’’ მესენჯერის კოსმოსური ზონდის მიერ.

მიკი მაუსის ფორმის კრატერი დაფიქსირებულია პლანეტა მერკურის ზედაპირზე.