სამყაროში არსებული ვარსკვლავების რაოდენობა, დედამიწაზე არსებულ ქვიშის მარცვლების რაოდენობას აღემატება.

ღამის ცაზე 10-ჯერ მეტი ვარსკვლავი ჩნდება, რომლებიც დედამიწაზე არსებულ თითოეულ ქვიშის მარცვლების რაოდენობაზე მეტია.