1958 წლის 11 ოქტომბერს პიონერ 1-მა შეუფერხებლად აწია, მაგრამ მართვის სისტემის ხარვეზის გამო, მეორე საფეხური 3°-ით მაღლა აიწია ვიდრე დაგეგმილი იყო. შედეგად, ის დაიხურა 10 წამით ადრე, ვიდრე დაგეგმილი იყო და ასევე დაეჯახა მესამე საფეხურს გამოყოფის დროს. მესამე საფეხური დარჩა დაახლოებით 15°-ით და განიცდიდა სიჩქარის დეფიციტს დაახლოებით 500 ფუტი წამში.

Pioneer 1 -მა სახელმძღვანელო შეცდომის გამო ვერ მიაღწია მთვარის ორბიტას და საბოლოოდ განადგურდა დედამიწის ატმოსფეროში ხელახლა შესვლისას.